top of page

1. ročník 

Ambientes Masterclass
pod vedením Andrei Joríkovej

V máji 2022 sme organizovali 1. ročník Ambientes Materclassu pre svadobné agentúry a prvú Gala večeru pre svadobných profesionálov.

Išlo o praktického workshop pre floristov a dekoratérov, ktorý sa konal v Zámku Šimák v Pezinku.

 

Pre účastníkov sme pripravili 2 dňový program plný informácií, praktických zručností, techník, náročných výziev ale aj podnetných rozhovorov.

Nápad vznikol na základe Andreinej osobnej skúsenosti. Práve zahraničné workshopy sa stali míľnikom v jej kariére. Získala na nich nie len zručnosti, cenné rady, ale aj nové kontakty. Také, ktoré otvorili ďalšie dvere, ukázali nové možnosti.

masterclass.jpg

Nádherne nadekorovaný priestor sme sa rozhodli využiť efektívne a poprepájať rôzne svadobné profesie.

S cieľom vytvárať komunitu, nadväzovať nové kontakty a vytvárať partnerstvá, sme pozvali svadobných profesionálov na 1. ročník Gala večere pre svadobných profesionálov. Samotný účastníci Masterclassu si tak mohli vychutnať atmosféru, na ktorej tvorení sa sami podieľali.

 

PROGRAM

Prvý deň Masterclassu bol po úvodnom zoznámení venovaný prípravam priestoru na Gala večeru pre pozvaných svadobných profesionálov. Účastníkov Masterclassu čakal moderný koncept pozostávajúci z viacerých priestorových elementov. Zoznámili sa s rôznymi technikami aranžovania, využívania materiálov, technických postupov stropných, ale aj priestorových kvetinových inštalácií.

Pracovalo sa s približne 4 000 stonkami živých kvetov, kochlíkových kvetov, zelene, ako aj umelých kvetov. Súčasťou konceptu bol aj 4,5m vysoký strom, ktorý tvoril jeho nosnú časť. Celkom sa v tento deň na prácach podieľalo 30 ľudí.

Výsledkom bola zakvetená Zlatá sála zámku Šimák v Pezinku, ktorú si účastníci užili aj ako pozvaní hostia počas Gala večere.

 

Druhý deň sme opäť riešili 3 rôzne praktické ukážky – dekorovali sme fontánu na nádvorí zámku, pracovali s technikami ako upevniť dekorácie vo vode. Neskôr sme viedli príjemnú debatu na rôzne biznisové otázky a pritom sa učili novým technikám viazania svadobných kytíc.

Treťou témou bolo dekorovanie svadobného obradu na terase zámku. Išlo o kvetinovú inštaláciu so zapojením rôznych techník upevňovania.

Počas druhého dňa sme využili takto pripravené miesta na zámku na fotenie editoriálu.

 

Boli to dni nabité informáciami. Boli náročné, výživné, plné cenných praktických rád.

Dopadli nad očakávania účastníkov aj nás samých.

 

Už teraz sa tešíme na 2. ročník 😊

Zhrnutie týchto intenzívnych 2 dní si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

Video made by Stories from Elis

bottom of page